Title: Bitva u Leyte 1944
Other Titles: The Battle of Leyte 1944
Authors: Krba, Tomáš
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2889
Abstract: Tématem mé Bakalářské práce je Bitva u Leyte 1944. Ve své práci jsem se soustředil na především na, příčiny, průběh a následků této bitvy. Mimo jiné jsem ve své práci soustředil pozornost na dílčí otázky týkající se jednotlivých osobností, námořní techniky a strategie jednotlivých válečných stran. Při zpracování tématu, jsem použil především nejnovější české i zahraniční publikace.
Abstract in different language: The topic of my Bc work is the Battle of Leyte 1944th. In my work I focused on primarily on, the causes, course and consequences of this battle. Among other things, in my work focused attention on individual questions concerning individual personalities, marine technology and strategy of war parties. When dealing with the subject, I used mainly the latest Czech and foreign publications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Krba_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Krba_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce781,63 kBAdobe PDFView/Open
Krba_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce487,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.