Název: Bitva u Leyte 1944
Další názvy: The Battle of Leyte 1944
Autoři: Krba, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2889
Abstrakt: Tématem mé Bakalářské práce je Bitva u Leyte 1944. Ve své práci jsem se soustředil na především na, příčiny, průběh a následků této bitvy. Mimo jiné jsem ve své práci soustředil pozornost na dílčí otázky týkající se jednotlivých osobností, námořní techniky a strategie jednotlivých válečných stran. Při zpracování tématu, jsem použil především nejnovější české i zahraniční publikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my Bc work is the Battle of Leyte 1944th. In my work I focused on primarily on, the causes, course and consequences of this battle. Among other things, in my work focused attention on individual questions concerning individual personalities, marine technology and strategy of war parties. When dealing with the subject, I used mainly the latest Czech and foreign publications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krba_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krba_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce781,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krba_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce487,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.