Název: Čtyřdobý atmosférický zážehový motor
Další názvy: Four-stroke naturally aspirated gasoline engine
Autoři: Mráz, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Tánczos Zsolt, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28893
Klíčová slova: spalovací motor;konstrukce;termodynamický návrh;klikový mechanismus;vačkový mechanismus;cad;kompresní poměr;downsizing
Klíčová slova v dalším jazyce: internal combustion engine;structure;thermodynamic design;crank mechanism;cam mechanism;cad;compression ratio;downsizing
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého atmosférického zážehového motoru s vysokým kompresním poměrem. Motor bude sloužit jako technologický demonstrátor víceválcového automobilového motoru. Jsou zde popsány současné automobilové motory. Hlavní část práce je věnována termodynamickému a konstrukčnímu návrhu motoru dle zadaných parametrů. Hlavní části motoru jsou ověřeny pevnostním výpočtem.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the design of a four-stroke naturally-aspirated gasoline engine with a high compression ratio. The engine will be used as a technological demonstration of a multi-cylinder automotive engine. Modern-day car engines are described here. The main part of this thesis is devoted to the thermodynamic and structural design of the engine according to the specified parameters. The main engine parts are verified by a material strength calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_LUKAS_MRAZ_2017.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mraz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce793,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mraz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce903,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mraz.pdfPrůběh obhajoby práce298,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28893

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.