Název: Porovnání protahování pomocí matric a pomocí redukčních kladek
Další názvy: Drawing with die in comparison with the forming by the reduction rollers
Autoři: Krejčí, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubec Václav, Ing. Ph.D.
Oponent: Šimůnek Aleš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28894
Klíčová slova: tváření;tváření za tepla;protahování;matrice;redukční kladky;mkp analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: forming;hot forming;drawing;broaching;die;reduction rollers;mkp analysis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh protahovacího stroje, pro protahování pomocí matric a redukčních kladek. V úvodu je provedena rešerše technologie tváření kovů. Řešení obsahuje výpočet tvářecích sil, které byly provedeny v programu DEFORM, návrh konstrukčního řešení a provedení kontroly MKP analýzou. Na závěr je provedeno porovnání obou variant.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis includes the design of the broaching machine, for the broaching with die or with the reduction rollers. The introduction is focused on research of metal forming technology. The solution includes a calculation of the forming forces that were calculated with the help of the software called DEFORM. Next part of the solution is about design solution and FEM calculations. The conclusion of this thesis compares two broaching variants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KREJCI_Martin_2017.pdfPlný text práce6,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce662,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce786,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci.pdfPrůběh obhajoby práce268,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.