Title: Některé otázky vyvlastnění z hlediska občana
Other Titles: Some questions expropriation from the point of view of a citizen
Authors: Kunec, Aleš
Advisor: Vrabec Josef, JUDr.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28911
Keywords: vyvlastnění;expropriace;věcná břemena;služebnosti
Keywords in different language: dispossession;expropriation;easements;servitudes
Abstract: Některé otázky expropriace a omezení vlastnického práva. Druhy omezení vlastnického práva, vznik, změna a zánik věcných břemen.
Abstract in different language: Some questions expropriation and restrictions on property rights. Types of restriction of property rights, creation, modification and termination of easements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-AK final verze.pdfPlný text práce332,91 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kunec.pdfPosudek oponenta práce359,72 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kunec.pdfPosudek vedoucího práce462,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kunec.pdfPrůběh obhajoby práce248,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.