Název: Některé otázky vyvlastnění z hlediska občana
Další názvy: Some questions expropriation from the point of view of a citizen
Autoři: Kunec, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Vrabec Josef, JUDr.
Oponent: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28911
Klíčová slova: vyvlastnění;expropriace;věcná břemena;služebnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: dispossession;expropriation;easements;servitudes
Abstrakt: Některé otázky expropriace a omezení vlastnického práva. Druhy omezení vlastnického práva, vznik, změna a zánik věcných břemen.
Abstrakt v dalším jazyce: Some questions expropriation and restrictions on property rights. Types of restriction of property rights, creation, modification and termination of easements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-AK final verze.pdfPlný text práce332,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kunec.pdfPosudek oponenta práce359,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kunec.pdfPosudek vedoucího práce462,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kunec.pdfPrůběh obhajoby práce248,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.