Title: Nové druhy nesporných řízení zavedené zákonem o zvláštních řízeních soudních
Other Titles: New types of non-contentious proceedings established by the Law on Special Judicial Proceedings
Authors: Vítková, Lucie
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28917
Keywords: nesporné řízení;zvláštní řízení soudní;civilní proces;rekodifikace civilního procesu;sporné řízení;zásada vyšetřovací;konstitutivní rozhodnutí;veřejný zájem;autoritativní rozhodnutí;úplná apelace
Keywords in different language: special judicial proceedings;non-contentious proceedings;civil procedure;recodifiration of civil procedure;contentions proceedings;the principle of inquiry;the public interest;authoritative decision
Abstract: Diplomová práce se zabývá zákonem č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, kterým byla ze stávajícího občanského soudního řádu z roku 1963 vyčleněna nesporná řízení a jiná řízení, která nejsou považována za nesporná, avšak vykazují určité odchylky od řízení sporných. Práce dále pojednává o obecné části zákona o zvláštních řízeních soudních, ve které jsou specifikovány zásady pro vedení řízení podle tohoto zákona. Blíže se zabývá výkladem k části zákona o zvláštních řízeních soudních, který přináší do civilního procesu ekvivalent k novým institutům hmotného soukromého práva. Ta řízení, která byla do kodexu převzata téměř beze změn, nejsou náplní této práce a jsou zmíněna pouze pro ucelený pohled k výkladu pojmu "zvláštní řízení soudní." Jmenovitě se jedná o řízení o některých podpůrných opatřeních, řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, řízení o přivolení k zásahu do integrity, řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb, řízení ve věcech svěřenského fondu, řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, řízení ve statusových věcech manželských, řízení ve statusových věcech partnerských a konečně řízení o určení a popření rodičovství.
Abstract in different language: The thesis called "New types of non-contentious proceedings established by the Act on Special Judicial Proceedings" is aimed at the new procedural situation connected with the private law recodification. As the recodification changed the civil law, the civil procedure had to react on it, otherwise the subjective rights protection could be in danger especially because of the terminological and factual differences between the recodificated civil law and the original civil procedure.The special proceedings are described in a view of the general legalities, common for all special proceedings. Major part of the theses specifies newly established special proceedings which was not the part of Civil Procedure Code before acception of Act on Special Judicial Proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nove druhy nespornych rizeni zavedene zakonem o ZRS_VITKOVA.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Vitkova.pdfPosudek vedoucího práce751,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vitkova.pdfPosudek oponenta práce960,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vitkova.pdfPrůběh obhajoby práce326,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.