Název: Zajištění a utvrzení dluhů
Další názvy: Securing and affirmation of debts
Autoři: Suttnerová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Spurná Kristýna, JUDr.
Oponent: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28921
Klíčová slova: závazky;zajištění dluhu;utvrzení dluhu
Klíčová slova v dalším jazyce: obligations;securing of debt;affirmation of debt
Abstrakt: Práce je zaměřena na jednotlivé instituty zajištění a utvrzení dluhů. Přináší obecný pohled na zkoumanou problematiku a nastiňuje nejčastější konflikty, které nová právní úprava přinesla.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on individual institutions of the securing and affirmation of debt. Thesis provides a general view of the problem and outlines the concept of securing and affirmation of debt in the new legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Zajisteni a utvrzeni dluhu.pdfPlný text práce733,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Pechova E..pdfPosudek oponenta práce902,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Pechova E..pdfPosudek vedoucího práce979,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Pechova E..pdfPrůběh obhajoby práce289,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.