Title: Zajištění a utvrzení dluhů
Other Titles: Securing and affirmation of debts
Authors: Suttnerová, Edita
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28921
Keywords: závazky;zajištění dluhu;utvrzení dluhu
Keywords in different language: obligations;securing of debt;affirmation of debt
Abstract: Práce je zaměřena na jednotlivé instituty zajištění a utvrzení dluhů. Přináší obecný pohled na zkoumanou problematiku a nastiňuje nejčastější konflikty, které nová právní úprava přinesla.
Abstract in different language: This thesis is focused on individual institutions of the securing and affirmation of debt. Thesis provides a general view of the problem and outlines the concept of securing and affirmation of debt in the new legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zajisteni a utvrzeni dluhu.pdfPlný text práce733,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pechova E..pdfPosudek oponenta práce902,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pechova E..pdfPosudek vedoucího práce979,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pechova E..pdfPrůběh obhajoby práce289,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.