Název: Ochrana osobních údajů na internetu a sociálních sítích Facebook, Google
Další názvy: Protection of Privacy on the Internet and the social networks Facebook, Google
Autoři: Klausová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Janák Martin, JUDr.
Oponent: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28922
Klíčová slova: ochrana osobních údajů;ochrana soukromí;sociální sítě;předávání osobních údajů
Klíčová slova v dalším jazyce: privacy;privacy;social networking;transfer of personal data
Abstrakt: Diplomová práce s titulem Ochrana osobních údajů na internetu a sociálních sítích Facebook, Google zkoumá a hodnotí možnosti ochrany osobních údajů v globálním prostředí internetu. Zkoumá právní přístupy Evropy a USA. Několik kapitol je pak na základě poznatků z první části práce zaměřeno na sociální sítě a jejich přístup k osobním údajům. Některé problémy byly konzultovány s úřadem na ochranu osobních údajů. Je představeno právo být zapomenut a nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů. Součástí práce je závěrečné zhodnocení ochrany osobních údajů v rámci Evropy a USA.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis with the title of Protection of Privacy on the Internet and the social networks Facebook, Google, examines and evaluates the privacy options in the global Internet environment. Examines the legal approaches of Europe and the USA. Several chapters are based on the knowledge of the first part of the work focused on social networks and their access to personal data. Some problems have been discussed with the Office for Personal Data Protection. It introduced a right to be forgotten and a new European regulation on the protection of personal data. Part of this work is the final evaluation of the protection of personal data in Europe and the USA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Klausova_Tereza_R13M0087P.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Klausova.pdfPosudek oponenta práce455,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Klausova.pdfPosudek vedoucího práce650,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Klausova.pdfPrůběh obhajoby práce286,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.