Title: Ochrana osobních údajů na internetu a sociálních sítích Facebook, Google
Other Titles: Protection of Privacy on the Internet and the social networks Facebook, Google
Authors: Klausová, Tereza
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28922
Keywords: ochrana osobních údajů;ochrana soukromí;sociální sítě;předávání osobních údajů
Keywords in different language: privacy;privacy;social networking;transfer of personal data
Abstract: Diplomová práce s titulem Ochrana osobních údajů na internetu a sociálních sítích Facebook, Google zkoumá a hodnotí možnosti ochrany osobních údajů v globálním prostředí internetu. Zkoumá právní přístupy Evropy a USA. Několik kapitol je pak na základě poznatků z první části práce zaměřeno na sociální sítě a jejich přístup k osobním údajům. Některé problémy byly konzultovány s úřadem na ochranu osobních údajů. Je představeno právo být zapomenut a nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů. Součástí práce je závěrečné zhodnocení ochrany osobních údajů v rámci Evropy a USA.
Abstract in different language: Diploma thesis with the title of Protection of Privacy on the Internet and the social networks Facebook, Google, examines and evaluates the privacy options in the global Internet environment. Examines the legal approaches of Europe and the USA. Several chapters are based on the knowledge of the first part of the work focused on social networks and their access to personal data. Some problems have been discussed with the Office for Personal Data Protection. It introduced a right to be forgotten and a new European regulation on the protection of personal data. Part of this work is the final evaluation of the protection of personal data in Europe and the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Klausova_Tereza_R13M0087P.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Klausova.pdfPosudek oponenta práce455,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Klausova.pdfPosudek vedoucího práce650,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klausova.pdfPrůběh obhajoby práce286,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.