Název: Československé pohraničí v letech 1935-1939
Další názvy: Czechoslovak Borderland in the Years 1935-1939
Autoři: Smrž, Michal
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2893
Klíčová slova: sudetoněmecká otázka;první republika;Sudetoněmecká strana;Konrad Henlein
Klíčová slova v dalším jazyce: sudeten question;first republic;Sudeten German party;Konrad Henlein
Abstrakt: Bakalářská práce Československé pohraničí v letech 1935-1939 je zaměřena na analýzu vzniku, vývoje a vzestupu sudetoněmeckého hnutí v Československu a tím tak i otázku Němci obývaného československého pohraničí, a to jak z hlediska vnitropolitického, tak i mezinárodního. Je tak kladen důraz i na samotný vývoj vztahů mezi Německem a Československem, ale také na postoj Velké Británie a Francie k tomuto problému.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis Czechoslovak Borderland in the Years 1935-1939 focuses on analysis of creation, development and rise of the Sudeten German movement in Czechoslovakia, and also the problem of Czechoslovakian borderland itself; from both the internal and international point of view. It also places emphasis on development of mutual relations of Czechoslovakia and Germany, and also on France's and Great Britain's attitude to this problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Michal Smrz.pdfPlný text práce556,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smrz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce995,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smrz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smrz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce461,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2893

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.