Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorTomanová, Jana
dc.contributor.refereeTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-1-31
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2018-01-15T15:11:41Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-12-12
dc.identifier67733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28938
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení dosavadní marketingové strategie ve zvoleném podniku Nakladatelství Fraus, s.r.o. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky marketingového řízení. Následující kapitoly jsou věnovány popisu marketingového výzkumu, situační analýzy a marketingového mixu. Praktická část diplomové práce se opírá o zjištěné teoretické poznatky. V jejím úvodu je představena vybraná obchodní firma, její portfolio, hospodaření, sledované poslání, vize a strategické cíle. Následně je provedeno detailní šetření externího a interního prostředí podniku. Pohled na všechny identifikované faktory shrnuje analýza SWOT. Součástí práce je také dotazníkové šetření zaměřené na ředitele a učitele českých škol. Na základě zjištěných výstupů z části praktické jsou v závěrečné části sestaveny nové marketingové cíle společnosti a jsou uvedena doporučení pro možná zlepšení současné marketingové strategie podniku.cs
dc.format104 s. (183 523 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingové řízenícs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectsituační analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectstrategické marketingové cílecs
dc.titleMarketingová strategie vybrané obchodní firmycs
dc.title.alternativeMarketing strategy of a selected business companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on evaluation of marketing strategy in chosen company Nakladatelství Fraus, s.r.o. The first part includes the theoretical introduction to marketing management. The following chapters are devoted to the description of marketing research, situation analysis and marketing mix. The practical part of the diploma thesis is based on theoretical knowledge. At the beginning there is characterized the chosen firm, its portfolio, economic situation, mission, vision and its strategic targets. The company is evaluated through analysis of external and internal environment and all the factors affecting the company are summarized in SWOT analysis. The thesis also provides marketing research focused on teachers and headteachers in the Czech schools. The final part of the diploma thesis includes new marketing targets for strategic period and recommendations for improving the current marketing strategy of the company.en
dc.subject.translatedmarketing managementen
dc.subject.translatedmarketing strategyen
dc.subject.translatedmarketing researchen
dc.subject.translatedsituation analysisen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedstrategic marketing targetsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomanova.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_V.pdfPosudek vedoucího práce647,76 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova_O.pdfPosudek oponenta práce566,62 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce150,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.