Title: IBMer - Transnacionální kultura adaptace
Other Titles: IBMer´s transnational culture of adaptation
Authors: Slavíková, Linda
Advisor: Hanus, Lukáš
Referee: Baslová, Michala
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2902
Keywords: transnacionalismus;transnacionální sociální sitě;expats;high skilled workers;lokalita;globalizace;transnacionální migrace;metodologický nacionalismus;identita;transnacionální kultura adaptace;IBMers;deteritorializace;sociální realita;sociální konstrukce
Keywords in different language: transnationalism;transnational social networks;expats;high skilled workers;lokalities;globalization;transnational migration;methodological nationalism;identity;transnational culture of adaptation;deteritorialization;social reality;social construction;IBMers
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým konceptem "transnacionální kultura adaptace". Studie je založena na kvalitativním výzkumu skupiny mezinárodích pracovníků firmy IBM z Brna. Základním teoretickým předpokladem této práce je, že zkoumaní "IBMers" se prostřednictvím využívání transnacionálních sociálních sití stávají charakteristickou kolektivitou lidí žijící v transnacionálním momentu, tedy "transnacionální kulturou adaptace" na místní prostředí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with theoretical concept of ?Transnational culture of adaptation?. The study was supported by the qualitative research of a group of international workers from the international company IBM in Brno. I supposed that these participants become a characteristic collectivity living in transnational moment by using transnational networks. In other words, they construct the ?transnational culture of adaptation? through their collective acting
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2012_Linda_Slavikova.pdfPlný text práce231,49 kBAdobe PDFView/Open
slavikova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
slavikova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Slavikova0001.pdfPrůběh obhajoby práce32,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.