Název: Rastafariánství - vliv křesťanství na vznik a vývoj hnutí
Další názvy: Rastafari - the influence of Christianity on the origin and development of the movement
Autoři: Bartáková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Mildnerová, Kateřina
Oponent: Tošner, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2903
Klíčová slova: rastafariánství;Babylon;Zion;bůh Jah;Holy Piby;Svatá trojice;dvanáct přikázání;země zaslíbená
Klíčová slova v dalším jazyce: rastafari movement;Babylon;Zion;Jah;Holy Piby;Holy trinity;holy commandments;holy land
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje vznik a následný vývoj rastafariánského hnutí, které vzešlo z křesťanského základu. Zrodu samotného hnutí předcházelo vydání Holy Piby neboli Bible černého muže, v níž se snoubí text Bible křesťanské s africkými představami o společném původu a údělu - otrocké minulosti. Pro obě tato teologická díla je charakteristická víra v jednoho Boha, jenž se v kontextu Holy Piby zhmotnil do vzezření Boha Etiopie. Dále díla obsahují svatá přikázání, vyvolený lid nebo zemi zaslíbenou.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes the background of the origin and development of the Rastafari movement. The Rastafari movement is the most recent religious expression of a people who have an experience with a colonial oppression and Christianity. The Holy Piby - The Blackmans Bible is the sacred text of all Rastafarians. The Holy Piby is altered version of the Christian Bible and provides an anti-slavery theology with a new Ethiopian Gospel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rastafarianstvi - vliv krestanstvi na vznik a vyvoj hnuti.pdfPlný text práce454,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petra_Bartakova.pdfPosudek vedoucího práce198,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Petra_Bartakova.pdfPosudek oponenta práce198,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Petra_Bartakova.pdfPrůběh obhajoby práce198,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.