Title: Využití sociálních médií ve vybraných dopravních podnicích
Other Titles: Use of Social Media in Selected Transport Companies
Authors: Doubková, Dominika
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29038
Keywords: sociální média;marketingová komunikace na internetu;metriky měření sociálních médií;plzeňské městské dopravní podniky;a.s;míra interakce
Keywords in different language: social media;marketing communication on the internet;metrics measurements of social media;pilsen city transport company;engagement rate
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikaci se zákazníky prostřednictvím sociálních médií. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je vymezený pojem sociální média v kontextu technologie a marketingové komunikace. Jsou zde také uvedeny základní možnosti využití vybraných druhů sociálních médií v podnikovém sektoru. Další část této práce je zaměřena na představení analyzované společnosti a společnosti s ní porovnávané. V praktické části jsou jednotlivé druhy sociálních médií analyzovány v praxi. U každého druhu se nachází zhodnocení komunikace se zákazníky a doporučení pro její zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on communication with customers through social media. The thesis is divided into the theoretical part, where the concept of social media is defined in the context of technology and marketing communication. There are also presented basic possibilities of using selected types of social media in the corporate sector. Another part of this work is focused on introducing the analyzed company and the company with it. In the practical part, the different types of social media are analyzed in practice. For each type there is an assessment of communication with customers and recommendations for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Dominika DOUBKOVA.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Doubkova_v.pdfPosudek vedoucího práce679,89 kBAdobe PDFView/Open
Doubkova_o.pdfPosudek oponenta práce890,22 kBAdobe PDFView/Open
Doubkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce217,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.