Název: Tělesné modifikace a bolest v současné společnosti
Další názvy: The body modifications and pain in current society
Autoři: Bártlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Homrová, Anita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2904
Klíčová slova: bolest;přechodové rituály;tělesná modifikace;tetování;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: pain;rites of passage;body modification;tattoo;motivation
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na motivaci, která vede k získání tělesné modifikace a na vztah mezi modifikací a přechodovým rituálem za spoluúčasti bolesti. Práce obsahuje fyziologickou a psychologickou stránku bolesti, příklady rituálů a funkce, které modifikace plní. Práce je doplněna o rozhovory s lidmi, kteří tělesnou modifikaci vlastní.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the motivation for body modification and on relationship between modification and rite of passage with participation of pain. This paper contains physiological and psychological parts of pain, examples of rites and functions of modification. Paper is complete of interviews with owner of body modification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bartlova_Michaela.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michaela_Bartlova.pdfPosudek vedoucího práce187,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Michaela_Bartlova.pdfPosudek oponenta práce187,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Michaela_Bartlova.pdfPrůběh obhajoby práce187,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2904

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.