Název: Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Další názvy: Celebrty marketing and its influence on the consumers purchasing decisions
Autoři: Bryndáčová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zelenka Lenka, Ing.
Oponent: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29048
Klíčová slova: celebrity marketing;spotřebitel;nákupní rozhodování;faktory ovlivňující rozhodovací proces;kvalita propagovaného produktu;důvěryhodnost značky
Klíčová slova v dalším jazyce: celebrity marketing;consumer;purchasing decision;factors influencing decision-making process;quality of promoted products;brand credibility
Abstrakt: Předložená práce "Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů" se zaměřuje na zjištění podstatných faktorů, které rozhodovací proces spotřebitelů ovlivňují nebo neovlivňují v kontextu s využitím celebrit v reklamních kampaních. Mezi tyto zkoumané faktory patří především vnímání kvality produktu, který propaguje celebrita, důvěryhodnost značky a přesvědčení celebrity u spotřebitele o tom, že propagovaný produkt také používá. První část této práce vymezuje teoretický základ vztahující se k problematice marketingové komunikace, celebrity marketingu a rozhodovacího procesu. Druhou část pak tvoří dotazníkové šetření a monitoring zapojení celebrit v reklamních spotech v televizním vysílání. Na základě získaných výsledků dotazníkového šetření jsou dále provedeny studie dle věkových kategorií a pohlaví.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work "Celebrity marketing and its influence on the consumers purchasing decisions " focuses on finding relevant factors which do or do not affect decision-making process of consumers when celebrities are shown in an advertising campaign. These examined factors include particularly perception of product quality promoted by a celebrity, brand credibility and conviction of consumers that a celebrity truly uses the product. The first part of this work defines theoretical fundamentals of marketing communication, celebrity marketing and decision-making process. The second part contains questionnaire survey and monitoring of celebrities involvement in advertising spots broadcasting in television. According to the results of questionnaire survey studies are performed based on age and gender.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bryndacova_BP_2017.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_v.pdfPosudek vedoucího práce582,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_o.pdfPosudek oponenta práce628,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryndacova_p.pdfPrůběh obhajoby práce245,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.