Title: Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Other Titles: Celebrty marketing and its influence on the consumers purchasing decisions
Authors: Bryndáčová, Lucie
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29048
Keywords: celebrity marketing;spotřebitel;nákupní rozhodování;faktory ovlivňující rozhodovací proces;kvalita propagovaného produktu;důvěryhodnost značky
Keywords in different language: celebrity marketing;consumer;purchasing decision;factors influencing decision-making process;quality of promoted products;brand credibility
Abstract: Předložená práce "Celebrity marketing a jeho vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů" se zaměřuje na zjištění podstatných faktorů, které rozhodovací proces spotřebitelů ovlivňují nebo neovlivňují v kontextu s využitím celebrit v reklamních kampaních. Mezi tyto zkoumané faktory patří především vnímání kvality produktu, který propaguje celebrita, důvěryhodnost značky a přesvědčení celebrity u spotřebitele o tom, že propagovaný produkt také používá. První část této práce vymezuje teoretický základ vztahující se k problematice marketingové komunikace, celebrity marketingu a rozhodovacího procesu. Druhou část pak tvoří dotazníkové šetření a monitoring zapojení celebrit v reklamních spotech v televizním vysílání. Na základě získaných výsledků dotazníkového šetření jsou dále provedeny studie dle věkových kategorií a pohlaví.
Abstract in different language: The presented work "Celebrity marketing and its influence on the consumers purchasing decisions " focuses on finding relevant factors which do or do not affect decision-making process of consumers when celebrities are shown in an advertising campaign. These examined factors include particularly perception of product quality promoted by a celebrity, brand credibility and conviction of consumers that a celebrity truly uses the product. The first part of this work defines theoretical fundamentals of marketing communication, celebrity marketing and decision-making process. The second part contains questionnaire survey and monitoring of celebrities involvement in advertising spots broadcasting in television. According to the results of questionnaire survey studies are performed based on age and gender.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bryndacova_BP_2017.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Bryndacova_v.pdfPosudek vedoucího práce582,59 kBAdobe PDFView/Open
Bryndacova_o.pdfPosudek oponenta práce628,05 kBAdobe PDFView/Open
Bryndacova_p.pdfPrůběh obhajoby práce245,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.