Title: Logistika vybrané firmy
Other Titles: Logistics of selected company
Authors: Kubíčková, Tereza
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29061
Keywords: logistika;skladování;procesy;dodavatelé;přeprava
Keywords in different language: logistics;warehousing;processes;supliers;transportation
Abstract: Tématem bakalářské práce je logistika společnosti Sony DADC Štěnovice s. r. o. Ke zrealizování této práce byla využita odborná literatura, interní zdroje podniku a konzultace se zaměstnanci firmy. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska o logistice, vymezení základních pojmů, definic a logistických činností. V druhé části jsou popsány základní údaje o společnosti Sony DADC Štěnovice, zasazení jej do distribučního řetězce a analýze informačních toků této společnosti. Dále tato práce obsahuje návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The topic of the thesis is the logistics of Sony DADC Štěnovice s. r. o. To realization of this work was used literature, internal resources and consultations with company employees. The work is divided into two parts. The first section provides the theoretical basis of logistics, basic concepts, definitions and logistic operations. The second one describes the basic informations about Sony DADC Štěnovice, its position in distribution chain, and analysis of information flows of the company. This work also contains suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logistika vybrane firmy_Kubickova.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
Kubickova_v.pdfPosudek vedoucího práce750,5 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova_o.pdfPosudek oponenta práce621,45 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova_p.pdfPrůběh obhajoby práce223,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.