Název: Logistika vybrané firmy
Další názvy: Logistics of selected company
Autoři: Kubíčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Říhová Pavla, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29061
Klíčová slova: logistika;skladování;procesy;dodavatelé;přeprava
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;warehousing;processes;supliers;transportation
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je logistika společnosti Sony DADC Štěnovice s. r. o. Ke zrealizování této práce byla využita odborná literatura, interní zdroje podniku a konzultace se zaměstnanci firmy. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska o logistice, vymezení základních pojmů, definic a logistických činností. V druhé části jsou popsány základní údaje o společnosti Sony DADC Štěnovice, zasazení jej do distribučního řetězce a analýze informačních toků této společnosti. Dále tato práce obsahuje návrhy na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is the logistics of Sony DADC Štěnovice s. r. o. To realization of this work was used literature, internal resources and consultations with company employees. The work is divided into two parts. The first section provides the theoretical basis of logistics, basic concepts, definitions and logistic operations. The second one describes the basic informations about Sony DADC Štěnovice, its position in distribution chain, and analysis of information flows of the company. This work also contains suggestions for improvement.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Logistika vybrane firmy_Kubickova.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Kubickova_v.pdfPosudek vedoucího práce750,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_o.pdfPosudek oponenta práce621,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_p.pdfPrůběh obhajoby práce223,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_n.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP233,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.