Title: Faktory ovlivňující rozhodovací proces zákazníka při nákupu mobilního telefonu
Other Titles: Factors influencing purchasing decision-making process when purchasing a mobile phone
Authors: Zajícová, Lenka
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29080
Keywords: spotřebitel;rozhodovací proces;nákupní chování;faktory ovlivňující rozhodovací proces;mobilní telefon
Keywords in different language: consumer;decision-making process;costumer bahavior;factors influencing decision-making process;mobile phone
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka při koupi mobilního telefonu. Cílem této práce byla identifikace faktorů, které mají nejpodstatnější vliv na nákupní chování zákazníka. První část obsahuje teoretické pojetí daného tématu, ve kterém jsou vymezeny základní pojmy, které jsou klíčové k pochopení problematiky nákupního procesu. Pro zjištění hlavních faktorů byl proveden empirický výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě výsledků výzkumu byla formulována praktická doporučení pro společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with factors influencing decision-making process of the consumer when purchasing a mobile phone. The goal of this thesis was to identify factors that are the most influential for the purchasing manners of the customer. The first part includes theoretical concept of the topic, where we stated the basic terms, which are crucial for understanding the issues of the purchasing process. To find out the main factors, we carried out an empirical research through a questionnaire construction. Based on the data that we found out, we formulated practical recommendations for companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zajicova_Lenka.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_v.pdfPosudek vedoucího práce584,04 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova_o.pdfPosudek oponenta práce687,84 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.