Title: Pověsti Chodska
Other Titles: The Legends of Chodsko Region
Authors: Dobrovolná, Kateřina
Advisor: Ulrychová, Marta
Referee: Maderová, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2910
Keywords: Chodsko;démonologické pověsti;dialekt;transkripce;terénní výzkum;Jan Luffer;Jan František Hruška;Zdeněk Šmíd;Marie Korandová
Keywords in different language: Chodsko region;demonological folk-tales;dialect;fieldwork;transcription;Jan Luffer;Jan František Hruška;Zdeněk Šmíd;Marie Korandová
Abstract: Tato práce se zabývá popisem démonologických pověstí na Chodsku a jejich typologií sestavenou Janem Lufferem, která je dělí do šesti hlavních kategorií. Dále se v práci objevují konkrétní ukázky démonologických pověstí, zejména od Jana Františka Hrušky, Jindřicha Šimona Baara, Zdeňka Šmída a Marie Korandové. Je zde obsažena charakteristika jednotlivých nadpřirozených bytostí a jevů, které se vyskytují v tamních pověstech. Okrajově je zde zmíněn též chodský dialekt a jeho zvláštnosti, přičemž příloha obsahuje mj. také celkovou transkripci rozhovorů s respondenty na Chodsku. Závěr práce je věnován terénnímu výzkumu autorky na Chodsku a jeho výsledkům.
Abstract in different language: This thesis contains a description of demonological legends of Chodsko region and a typology created by Jan Luffer. There are concrete excerpts of legends of Chodsko region and characteristics of supernatural creatures and phenomena in the thesis. It also includes a description of local dialect and author´s fieldwork in this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrovolna_Katerina_BP_2012.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Katerina_Dobrovolna.pdfPosudek vedoucího práce126,14 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Katerina_Dobrovolna.pdfPosudek oponenta práce126,14 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Katerina_Dobrovolna.pdfPrůběh obhajoby práce126,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.