Název: Pověsti Chodska
Další názvy: The Legends of Chodsko Region
Autoři: Dobrovolná, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Maderová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2910
Klíčová slova: Chodsko;démonologické pověsti;dialekt;transkripce;terénní výzkum;Jan Luffer;Jan František Hruška;Zdeněk Šmíd;Marie Korandová
Klíčová slova v dalším jazyce: Chodsko region;demonological folk-tales;dialect;fieldwork;transcription;Jan Luffer;Jan František Hruška;Zdeněk Šmíd;Marie Korandová
Abstrakt: Tato práce se zabývá popisem démonologických pověstí na Chodsku a jejich typologií sestavenou Janem Lufferem, která je dělí do šesti hlavních kategorií. Dále se v práci objevují konkrétní ukázky démonologických pověstí, zejména od Jana Františka Hrušky, Jindřicha Šimona Baara, Zdeňka Šmída a Marie Korandové. Je zde obsažena charakteristika jednotlivých nadpřirozených bytostí a jevů, které se vyskytují v tamních pověstech. Okrajově je zde zmíněn též chodský dialekt a jeho zvláštnosti, přičemž příloha obsahuje mj. také celkovou transkripci rozhovorů s respondenty na Chodsku. Závěr práce je věnován terénnímu výzkumu autorky na Chodsku a jeho výsledkům.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains a description of demonological legends of Chodsko region and a typology created by Jan Luffer. There are concrete excerpts of legends of Chodsko region and characteristics of supernatural creatures and phenomena in the thesis. It also includes a description of local dialect and author´s fieldwork in this region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dobrovolna_Katerina_BP_2012.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina_Dobrovolna.pdfPosudek vedoucího práce126,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Katerina_Dobrovolna.pdfPosudek oponenta práce126,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Katerina_Dobrovolna.pdfPrůběh obhajoby práce126,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.