Název: Konstrukce a reprezentace genderových identit v televizní reklamě
Další názvy: Construction and representation of the gender identity in the television advertisement
Autoři: Eisová, Stanislava
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2913
Klíčová slova: gender;média;sémiotika;identita;role;reklama;genderové stereotypy;sémiotická analýza;vizuální analýza;konstrukce genderu
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;media;semiotics;identity;role;advertisement;gender stereotypes;semiotic analysis;visual analysis;construction of gender
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a reprezentaci genderových identit v televizní reklamě. Je založena na vizuální a sémiotické analýze a navíc na pozorování kontextu a cílové skupiny reklam. České televizní kanály vytvářejí genderové stereotypy. Muži a ženy jsou zobrazovány v binárních opozicích. Důležitost ženy je v reklamě zmenšována, její existence i identita je závislá na muži.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the construction and representation of the gender identity in the television advertisement. It is based on the visual and the semiotic analysis and moreover, on the observations of the context and target group of the advertisements. The Czech television channels create gender stereotypes. Man and woman are shown in binary oppositions. The importance of woman in advertisement is diminished, her existence and identity is dependent on man.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanislava_Eisova_BP_2012.pdfPlný text práce757,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanislava_Eisova.pdfPosudek vedoucího práce141,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Stanislava_Eisova.pdfPosudek oponenta práce141,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Stanislava_Eisova.pdfPrůběh obhajoby práce141,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.