Title: Konstrukce a reprezentace genderových identit v televizní reklamě
Other Titles: Construction and representation of the gender identity in the television advertisement
Authors: Eisová, Stanislava
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2913
Keywords: gender;média;sémiotika;identita;role;reklama;genderové stereotypy;sémiotická analýza;vizuální analýza;konstrukce genderu
Keywords in different language: gender;media;semiotics;identity;role;advertisement;gender stereotypes;semiotic analysis;visual analysis;construction of gender
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a reprezentaci genderových identit v televizní reklamě. Je založena na vizuální a sémiotické analýze a navíc na pozorování kontextu a cílové skupiny reklam. České televizní kanály vytvářejí genderové stereotypy. Muži a ženy jsou zobrazovány v binárních opozicích. Důležitost ženy je v reklamě zmenšována, její existence i identita je závislá na muži.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the construction and representation of the gender identity in the television advertisement. It is based on the visual and the semiotic analysis and moreover, on the observations of the context and target group of the advertisements. The Czech television channels create gender stereotypes. Man and woman are shown in binary oppositions. The importance of woman in advertisement is diminished, her existence and identity is dependent on man.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanislava_Eisova_BP_2012.pdfPlný text práce757,43 kBAdobe PDFView/Open
Stanislava_Eisova.pdfPosudek vedoucího práce141,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Stanislava_Eisova.pdfPosudek oponenta práce141,68 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Stanislava_Eisova.pdfPrůběh obhajoby práce141,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.