Title: Srovnání možností rekonstrukce traumatických zranění z tvrdých a měkkých tkání
Other Titles: Comparison of evidence of trauma from hard and soft tissues
Authors: Firlová, Radka
Advisor: Galeta, Patrik
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2916
Keywords: trauma;zlomeniny;poranění měkkých tkání
Keywords in different language: trauma;fractures;injuries of soft tissues
Abstract: Práce je zaměřena na porovnání množství a kvality informací o traumatických zraněních, které lze odvodit z měkkých a tvrdých tkání. V první části práce popisuji jednotlivé typy poranění se zaměřením spíše na traumata vzniklá v důsledku mezilidského násilí. Ve druhé části popisuji konkrétní případy a postupy ze soudní praxe, na kterých je porovnáván rozsah zjištěných informací.
Abstract in different language: This work is focused on a comparison of quantity and quality information about trauma which we provide from soft and hard tissues. The text concerns the description of different types of injuries in the first part, especially which are the result of interpersonal violence. Second part is devoted case studies, when it compares the magnitude of information about traumas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radka Firlova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Radka_Firlova.pdfPosudek vedoucího práce120,29 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Radka_Firlova.pdfPosudek oponenta práce120,29 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Radka_Firlova.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.