Název: Reologické vlastnosti poly(vinyl alkohol) (PVA) kompozitních membrán pro palivové články
Rheological properties of poly(vinyl alcohol) (PVA) derived composite membranes for fuel cells
Autoři: Remiš, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: REMIŠ, T. Rheological properties of poly(vinyl alcohol) (PVA) derived composite membranes for fuel cells. Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017. ISSN 1742-6588.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: IOP Publishing
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29199
ISSN: 1742-6588
Klíčová slova: reologie, viskozita, storage modul, membrány, poly(vinyl alkohol) (PVA)
Klíčová slova v dalším jazyce: rheology, viscosity, storage modul, membranes, poly(vinyl alcohol) (PVA)
Abstrakt: Reologické vlastnosti nových bezvodých protonově vodivých membrán na základě tetraethyl orthosilicate (TEOS), kyseliny sulfojantarové (SSA), oxidu titaničitého (TiO2) byly stanoveny pro různé stechiometrické poměry. SSA byla použita jako sulfonační činidlo k vytvoření zesíťované struktury a jako zdroj protonů, TEOS a TiO2 byly použity ke zlepšení tepelných a mechanických vlastností membrán. K ověření, že všechny částice byly úspěšně začleněny do matrice, byly membrány analyzovány pomocí FT-IR. Reologické, mechanické a teplotní vlastnosti membrány byly zkoumány pomocí reometru ARES G2 a termogravimetrie (TGA). Analýza PVA roztoků ukázala unikátní vlastnosti viskozity se zvýšenou hustotou zesíťování. Dynamický storage modul G´ suchých membrán ukázal lepší mechanickou odolnost a zvýšenou odolnost vůči tlaku MEA.
Abstrakt v dalším jazyce: Rheological properties of new anhydrous proton conducting membrane based on PVA, tetraethyl orthosilicate (TEOS),sulfosuccinic acid (SSA), titanium dioxide (TiO2)was examined at various stoichiometric ratios. SSA was used as sulfonating agents to form a crosslinked structure and as proton source, whereas TEO Sand TiO2were utilized to improve the thermal and mechanical properties of the membrane. In order to verify that all the substances were immobilized into the matrix, the membranes were analysed by means of FT-IR. The rheological, mechanical and thermal properties of the membranes were investigated using rheometer ARES G2 and thermogravimetic analyser (TGA).The analysis of mixed PVA solutions exhibited a unique behaviour of viscosity with increased crosslink density. The dynamic storage modulus G´ of dried composite membranes shows better mechanical resistance and increased tolerance to pressure applied during membrane electrode assembly (MEA).
Práva: © IOP Publishing
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Remiš_2017_J._Phys.__Conf._Ser._790_012027(1).pdf968,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.