Název: Ohlas Boasovy školy v díle Ruth Benedictové a Margaret Meadové
Další názvy: The responce of Boas school in the works of Ruth Benedict and Margaret Mead
Autoři: Lukešová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2922
Klíčová slova: Franz Boas;kulturní relativismus;kulturní determinismus;Boasova škola;Kolumbijská univerzita;Ruth Benedictová;kulturní vzorce;Margaret Meadová;terénní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Franz Boas;cultural relativism;cultural determinism;Boas school;Columbia university;Ruth Benedict;cultural patterns;Margaret Mead;field research
Abstrakt: Cílem mé práce je shrnout život a dílo Ruth Benedictové a Margaret Meadové. Dvou amerických antropoložek, následovnic a žákyň Franze Boase, amerického antropologa, který položil základ pro moderní sociálně kulturní antropologii.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my work is to summarize the life and work of Ruth Benedict and Margaret Mead. Two American anthropologist, followers and students of Franz Boas, an American anthropologist, who laid the foundation for modern social and cultural anthropology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marta_ Lukesova.pdfPlný text práce399,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marta_Lukesova.pdfPosudek vedoucího práce95,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Marta_Lukesova.pdfPosudek oponenta práce95,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Marta_Lukesova.pdfPrůběh obhajoby práce95,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.