Title: Ohlas Boasovy školy v díle Ruth Benedictové a Margaret Meadové
Other Titles: The responce of Boas school in the works of Ruth Benedict and Margaret Mead
Authors: Lukešová, Marta
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2922
Keywords: Franz Boas;kulturní relativismus;kulturní determinismus;Boasova škola;Kolumbijská univerzita;Ruth Benedictová;kulturní vzorce;Margaret Meadová;terénní výzkum
Keywords in different language: Franz Boas;cultural relativism;cultural determinism;Boas school;Columbia university;Ruth Benedict;cultural patterns;Margaret Mead;field research
Abstract: Cílem mé práce je shrnout život a dílo Ruth Benedictové a Margaret Meadové. Dvou amerických antropoložek, následovnic a žákyň Franze Boase, amerického antropologa, který položil základ pro moderní sociálně kulturní antropologii.
Abstract in different language: The aim of my work is to summarize the life and work of Ruth Benedict and Margaret Mead. Two American anthropologist, followers and students of Franz Boas, an American anthropologist, who laid the foundation for modern social and cultural anthropology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta_ Lukesova.pdfPlný text práce399,42 kBAdobe PDFView/Open
Marta_Lukesova.pdfPosudek vedoucího práce95,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Marta_Lukesova.pdfPosudek oponenta práce95,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Marta_Lukesova.pdfPrůběh obhajoby práce95,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.