Název: Masopust ve Skalici na Táborsku
Další názvy: Shrovetide in Skalice, Tábor region
Autoři: Menšíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Woitsch, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2923
Klíčová slova: Masopust;maškarní průvod;terénní výzkum;Skalice
Klíčová slova v dalším jazyce: Carnival;shrovetide course;field work;Skalice
Abstrakt: Cílem práce bylo zdokumentovat masopust pořádaný ve Skalici na Táborsku a prezentovat výsledky z terénního výzkumu, který se týkal průběhu skalického masopustu mezi lety 2010 - 2012. Při kvalitativním výzkumu bylo využito metody polostrukturovaných rozhovorů. Pomocí studia literárních pramenů byla dále vysvětlena etymologie a historie masopustu, historické a geografické informace o obcích (Skalice, Rybova Lhota, Radimov, Hlavatce, Želeč, Třebiště), v nichž se skalický masopust koná. Následně byly popsány podobnosti a rozdíly skalické události s historickými prvky a obecnými rysy masopustu, aby se poukázalo na dodržování některých rituálů do dnešní doby. Ve stručnosti došlo k srovnání masopustů v letech 2010, 2011, 2012. Tyto události byly porovnány s masopusty ve vybraných lokalitách. Účelem bylo vymezit skalický masopust od jiných, které dodržují zavedenou strukturu průběhu pořádané akce po mnoho let.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on documentation of the Shrovetide in Skalice (Tábor region) and other villages where this event takes place. Through study of the written sources, the Shrovetide tradition is described as well as geography and history of the villages. Significant part of the paper displays my field work from the years 2010 ? 2012 during which I realized my qualitative research through semi-structuralized interviews and photo documentation. I focused mainly on meticulous description of course of the Skalice Shrovetide. Next chapters are focused on comparison of the Skalice Shrovetide to general characteristics and history of the Shrovetide which displays keeping the ancient rituals until these days. Briefly, the Skalice Shrovetide and those ones from other sites were compared. Followings, comparison of the Skalice Shrovetides from the years 2010, 2011 and 2012 was made. The aim was to distinguish the Skalice event from the others which have been keeping the traditional structure of course of the action for many years, and thereby confirm information provided by the informants who try to draw the line between their Shrovetide and the others ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPMensikova_2012.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina_Mensikova.pdfPosudek vedoucího práce170,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Katerina_Mensikova.pdfPosudek oponenta práce170,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Katerina_Mensikova.pdfPrůběh obhajoby práce170,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.