Title: Pražský lingvistický kroužek a jeho přínos pro strukturalismus v antropologii
Other Titles: The Prague Linguistic Circle and Its Asset to the Structuralism In Anthropology
Authors: Nováčková, Miroslava
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2926
Keywords: Ferdinand de Saussure;Pražský lingvistický kroužek;strukturalismus;strukturální lingvistika;strukturální antropologie;Claude Lévi-Strauss
Keywords in different language: Ferdinand de Saussure;Prague linguistic circle;structuralism;structural linguistics;structural anthropology;Claude Lévi-Strauss
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na Pražský lingvistický kroužek a vliv, který měla strukturální lingvistika na formování strukturální antropologie. Práce obsahuje představení zakladatele moderní jazykovědy Ferdinanda de Saussura, dále pak pražské školy, některých jejích představitelů a konceptů. Následuje popis strukturální antropologie a jejího nejvýznamnějšího představitele Clauda-Lévi Strausse. Vliv strukturální lingvistiky na Lévi-Straussovo dílo je ukázán na jeho studiu mytologie.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the Prague linguistic circle and the impact of the structural linguistics on the forming of structural anthropology. The thesis contains the introduction of Ferdinand de Saussere, the founder of modern linguistics. It also introduces the Prague school and some of its representatives and concepts. The following part is dedicated to the description of the structural anthropology and its most significant representative Claude-Lévi Strausse. The influence of the structural linguistics on his work is presented in his analysis of the myths.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Novackova Miroslava.pdfPlný text práce370,49 kBAdobe PDFView/Open
Miroslava_Novackova.pdfPosudek vedoucího práce106,81 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Miroslava_Novackova.pdfPosudek oponenta práce106,81 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Miroslava_Novackova.pdfPrůběh obhajoby práce106,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.