Název: Pražský lingvistický kroužek a jeho přínos pro strukturalismus v antropologii
Další názvy: The Prague Linguistic Circle and Its Asset to the Structuralism In Anthropology
Autoři: Nováčková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2926
Klíčová slova: Ferdinand de Saussure;Pražský lingvistický kroužek;strukturalismus;strukturální lingvistika;strukturální antropologie;Claude Lévi-Strauss
Klíčová slova v dalším jazyce: Ferdinand de Saussure;Prague linguistic circle;structuralism;structural linguistics;structural anthropology;Claude Lévi-Strauss
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na Pražský lingvistický kroužek a vliv, který měla strukturální lingvistika na formování strukturální antropologie. Práce obsahuje představení zakladatele moderní jazykovědy Ferdinanda de Saussura, dále pak pražské školy, některých jejích představitelů a konceptů. Následuje popis strukturální antropologie a jejího nejvýznamnějšího představitele Clauda-Lévi Strausse. Vliv strukturální lingvistiky na Lévi-Straussovo dílo je ukázán na jeho studiu mytologie.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the Prague linguistic circle and the impact of the structural linguistics on the forming of structural anthropology. The thesis contains the introduction of Ferdinand de Saussere, the founder of modern linguistics. It also introduces the Prague school and some of its representatives and concepts. The following part is dedicated to the description of the structural anthropology and its most significant representative Claude-Lévi Strausse. The influence of the structural linguistics on his work is presented in his analysis of the myths.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Novackova Miroslava.pdfPlný text práce370,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miroslava_Novackova.pdfPosudek vedoucího práce106,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Miroslava_Novackova.pdfPosudek oponenta práce106,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Miroslava_Novackova.pdfPrůběh obhajoby práce106,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.