Název: Význam rozpoznávání obličeje a jeho charakteristik v raném dětství
Další názvy: The importance of face recognition and its characteristics in early childhood
Autoři: Paulusová, Miluše
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Galeta, Patrik
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2929
Klíčová slova: vnímání obličejů;dětská percepce;pouto matka-dítě;atraktivita;efekt jiné rasy;vylaďování;kategorizace
Klíčová slova v dalším jazyce: perception of faces;infant perception;infant-mother attachment;attractiveness;other-race effect;tuning;categorization
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj a význam jednotlivých aspektů vnímání a rozpoznávání obličejů dětmi, a to především během prvního roku života. Je brán zřetel zejména na kategorizaci dichotomických charakteristik obličeje jako například muž/žena, atraktivní/neatraktivní, známý/neznámý nebo vlastní "rasa"/jiná "rasa".
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on infants' development and importance of individual aspects of perception and recognition of faces, mainly during the first year of life. Primarily categorization of dichotomic characteristics of face is taken into account (such as man/woman, attractive/nonattractive, familiar/unfamiliar or same-race/other-race).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Paulusova.pdfPlný text práce365,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miluse_Paulusova.pdfPosudek vedoucího práce116,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Miluse_Paulusova.pdfPosudek oponenta práce116,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Miluse_Paulusova.pdfPrůběh obhajoby práce116,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.