Title: Antropologický výzkum genderu v lékařství
Other Titles: Anthropological research on gender in medicine
Authors: Valešová, Barbora
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Hošková, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2934
Keywords: gender;genderové stereotypy;segragace;lékařské profese;zdravotnický personál
Keywords in different language: gender;gender stereotypes;segragation;medical profession;medical staff
Abstract: Tato práce se zabývá genderem, genderovými stereotypy, segragací a "genderem v lékařství". Je založena na terénním výzkumu, který jsem provedla na třech nemocničních klinikách. Cílem bylo zjistit jak na kategorii genderu (s ohledem na lékařské profese) nahlíží střední zdravotnický personál. Zjišťovala jsem především, zda respondenti vnímají nějakou určitou pravidelnost v dosazování zdravotnického personálu na určité pracovní pozice. Zohlednila jsem i jejich vzájemné vztahy.
Abstract in different language: In the theoretical part of my thesis I write about gender, gender stereotypes, segregation, etc. This thesis is based on my fieldwork in hospital environment. The aim was to determine whether a hospital worker perceive regularity in the appointing of medical staff to certain positions with some regard to gender.I also examined the relationship between medical staff.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Valesova.pdfPlný text práce358,26 kBAdobe PDFView/Open
Barbora_Valesova.pdfPosudek vedoucího práce193,33 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Barbora_Valesova.pdfPosudek oponenta práce193,33 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Barbora_Valesova.pdfPrůběh obhajoby práce193,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.