Název: Antropologický výzkum genderu v lékařství
Další názvy: Anthropological research on gender in medicine
Autoři: Valešová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Hošková, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2934
Klíčová slova: gender;genderové stereotypy;segragace;lékařské profese;zdravotnický personál
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;gender stereotypes;segragation;medical profession;medical staff
Abstrakt: Tato práce se zabývá genderem, genderovými stereotypy, segragací a "genderem v lékařství". Je založena na terénním výzkumu, který jsem provedla na třech nemocničních klinikách. Cílem bylo zjistit jak na kategorii genderu (s ohledem na lékařské profese) nahlíží střední zdravotnický personál. Zjišťovala jsem především, zda respondenti vnímají nějakou určitou pravidelnost v dosazování zdravotnického personálu na určité pracovní pozice. Zohlednila jsem i jejich vzájemné vztahy.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of my thesis I write about gender, gender stereotypes, segregation, etc. This thesis is based on my fieldwork in hospital environment. The aim was to determine whether a hospital worker perceive regularity in the appointing of medical staff to certain positions with some regard to gender.I also examined the relationship between medical staff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Valesova.pdfPlný text práce358,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora_Valesova.pdfPosudek vedoucího práce193,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Barbora_Valesova.pdfPosudek oponenta práce193,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Barbora_Valesova.pdfPrůběh obhajoby práce193,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.