Název: Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce
Další názvy: The Transfer of the Germans from Czechoslovakia after the Second World War
Autoři: Nová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2958
Klíčová slova: Československo;druhá světová válka;Němci;Češi;odsun;Benešovy dekrety
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;World War II;Germans;Czechs;transfer;Benes decrees
Abstrakt: Práce se zabývá okolnostmi spojenými s odsunem německého obyvatelstva z Československa. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První část popisuje ekonomickou, politickou a národnostní situaci v Československu od roku 1918 do roku 1939. Nejdůležitější částí práce je kapitola věnovaná odsunu německého obyvatelstva, která se věnuje plánu na odsun německé menšiny, charakteristice transportů v létě 1945 a organizovaným odsunem v roce 1946. Práce se také zabývá tzv. Benešovými dekrety a jejich vlivem na odsun.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the circumstances connected with the transfer of Germans from Czechoslovakia. The work contents four parts. The first part describes the economic, political and national situation in Czechoslovakia from 1918 to 1939. The most important part of this work is a chapter devoted to the transfer of the German population which deals with the development of plan for transfer of the German minority, characteristic of transports in summer 1945 and second is organized transfer in year 1946. The work also discusses the so-called Benes decrees and their impact on evacuation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Katerina_Nova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce964,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce874,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce370,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.