Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorPlachá, Veronika
dc.contributor.refereeSkřivan, Aleš
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:16Z-
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:16Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier46405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2962
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována životu posledního ruského cara Mikuláše II. Alexandroviče Romanova. Hlavním cílem této práce bylo představit osobnost cara Mikuláše II. a popsat důležité události, které ovlivnily jeho život a formovaly jeho osobnost. Pozornost byla věnována i rodině a poté dalším důležitým lidem a událostem, které ovlivnily jeho vládu a rozhodování. Car Mikuláš II. se děsil myšlenky na ústavu a chtěl udržet samovládu, jako jeho otec. Nevěděl, jak velice napjatá situace se vytváří v jeho říši. Proto nepřátelský postoj jeho lidu, politická a sociální krize vedly k postupnému pádu cara Mikuláše II.cs
dc.format73 s. (152 388 znaků), 2 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectCar Mikuláš II.cs
dc.subjectAlexandracs
dc.subjectdeníkcs
dc.subjectruská říšecs
dc.subjectDumacs
dc.subjectcarská rodinacs
dc.titleMikuláš II. Alexandrovič Romanovcs
dc.title.alternativeTsar Nicholas II. Alexandrovich Romanoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is dedicated to the life of the last Russian Tsar Nicholas II Alexandrovich Romanov. The main aim of the study was to represent the personality of the Tsar Nicholas II and to describe significant events, which have affected his life and shaped his personality. The attention was paid to the whole Romanov and then also important people and situations which have influenced his Government and decision-making. Tsar Nicholas II dreaded ideas of constitutionalism and he wanted to keep the autocracy as his father did. He did not known, how the very tense situation is created in his realm. Therefore the hostile position of his people, the political and social crisis led to the gradual fall of the Tsar Nicholas II.en
dc.subject.translatedTsar Nicholas IIen
dc.subject.translatedAlexandraen
dc.subject.translateddiaryen
dc.subject.translatedRussian empireen
dc.subject.translatedState Dumaen
dc.subject.translatedtsarist familyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak. pr. car Mikulas II Alexandrovic Romanov.pdfPlný text práce717,24 kBAdobe PDFView/Open
Placha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Placha_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Placha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce481,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.