Title: Emil Holub a jeho příspěvek k průzkumu Afriky
Other Titles: Emil Holub and His Contribution to the Exploration of Africa
Authors: Sýkora, Tomáš
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2966
Keywords: Emil Holub;cestovatel;Afrika;průzkumné cesty;Mašukulumbové
Keywords in different language: Emil Holub;traveller;Africa;voyages of exploration;Mashukulumb
Abstract: Tématem mé bakálářské práce je Emil Holub a jeho příspěvek k průzkumu Afriky. V mé práci se zaměřuji na jeho život a hlavně na cesty významného cestovatel devatenáctého století. V bakalářské práci podrobně popisuji první i druhou cestu Emila Holuba, které vykonal na jihu afrického kontinentu, na kterém strávil jedenáct let svého života.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is Emil Holub and his cotribution to the exploration of Africa. I concentrated my research on his life and especially his voyages of exploration in the nineteenth century. I describe the details of his first and second trip to South Africa, where he spent eleven years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sykora Tomas - Emil Holub a jeho prispevek k pruzkumu Afriky.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Sykora_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce769,18 kBAdobe PDFView/Open
Sykora_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Sykora_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.