Název: Emil Holub a jeho příspěvek k průzkumu Afriky
Další názvy: Emil Holub and His Contribution to the Exploration of Africa
Autoři: Sýkora, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Záhořík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2966
Klíčová slova: Emil Holub;cestovatel;Afrika;průzkumné cesty;Mašukulumbové
Klíčová slova v dalším jazyce: Emil Holub;traveller;Africa;voyages of exploration;Mashukulumb
Abstrakt: Tématem mé bakálářské práce je Emil Holub a jeho příspěvek k průzkumu Afriky. V mé práci se zaměřuji na jeho život a hlavně na cesty významného cestovatel devatenáctého století. V bakalářské práci podrobně popisuji první i druhou cestu Emila Holuba, které vykonal na jihu afrického kontinentu, na kterém strávil jedenáct let svého života.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is Emil Holub and his cotribution to the exploration of Africa. I concentrated my research on his life and especially his voyages of exploration in the nineteenth century. I describe the details of his first and second trip to South Africa, where he spent eleven years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sykora Tomas - Emil Holub a jeho prispevek k pruzkumu Afriky.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykora_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce769,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykora_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykora_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce369,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.