Název: Tuberkulóza a sanatoria v Českých zemích a ve světě na začátku 20. století
Další názvy: Tuberculosis and sanatoriums in the Czech Lands and in the world in the early 20th century
Autoři: Vytisková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Fronk, Václav
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2971
Klíčová slova: tuberkulóza;sanatoria;dispenzáře;prevence;úmrtnost;nemocnost;očkování;epidemie;léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: tuberculosis;sanatoriums;dispensaries;prevention;mortality;sickness;vaccinations;epidemics;treatment
Abstrakt: Tato bakalářská práce je o tuberkulóze, sanatoriích, dispenzářích, nemocnicích, lékařích a o mnoha dalších věcech, které s tuberkulózou souvisí. Tuberkulóza je nemoc plic a je velmi infekční. Je to nemoc velmi zlá a nebezpečná a měla nasvědomí mnoho obětí v každé historické epoše. Tato nemoc se stala problémem na celém světě. Tato práce se zabývá problémem tuberkulózy na začátku 20. století. Také o vynálezech a objevech z konce 19. a začátku 20. století, které s tuberkulózou úzce souvisely. Bakalářská práce je o medicínském problému, který se stal souástí historie.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay is about tuberculosis, sanatoriums, dispensaries, hospitals, doctors and about many other issues relating to tuberculosis. Tuberculosis usually is a disease of lungs and is very infectious. This illness is a very bad and dangerous disease which has had a lot of victims in every epoch of history. This illness has been a problem all around the world. The essey is about this problem in the first part of 20th century. It is about new inventions in the second part of 19th century and first part of 20th century. This bachelor work is about medical problem, which
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vytiskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce736,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vytiskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vytiskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.