Title: Tuberkulóza a sanatoria v Českých zemích a ve světě na začátku 20. století
Other Titles: Tuberculosis and sanatoriums in the Czech Lands and in the world in the early 20th century
Authors: Vytisková, Michaela
Advisor: Fronk, Václav
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2971
Keywords: tuberkulóza;sanatoria;dispenzáře;prevence;úmrtnost;nemocnost;očkování;epidemie;léčba
Keywords in different language: tuberculosis;sanatoriums;dispensaries;prevention;mortality;sickness;vaccinations;epidemics;treatment
Abstract: Tato bakalářská práce je o tuberkulóze, sanatoriích, dispenzářích, nemocnicích, lékařích a o mnoha dalších věcech, které s tuberkulózou souvisí. Tuberkulóza je nemoc plic a je velmi infekční. Je to nemoc velmi zlá a nebezpečná a měla nasvědomí mnoho obětí v každé historické epoše. Tato nemoc se stala problémem na celém světě. Tato práce se zabývá problémem tuberkulózy na začátku 20. století. Také o vynálezech a objevech z konce 19. a začátku 20. století, které s tuberkulózou úzce souvisely. Bakalářská práce je o medicínském problému, který se stal souástí historie.
Abstract in different language: This essay is about tuberculosis, sanatoriums, dispensaries, hospitals, doctors and about many other issues relating to tuberculosis. Tuberculosis usually is a disease of lungs and is very infectious. This illness is a very bad and dangerous disease which has had a lot of victims in every epoch of history. This illness has been a problem all around the world. The essey is about this problem in the first part of 20th century. It is about new inventions in the second part of 19th century and first part of 20th century. This bachelor work is about medical problem, which
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce736,22 kBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.