Název: Přístup k panenství jako determinant sociální reality
Další názvy: Virginity as a determinant of social reality
Autoři: Plecháčková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Jakoubková Budilová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2978
Klíčová slova: panenství;biologické hledisko;sociální hledisko;gender;etnografické případy
Klíčová slova v dalším jazyce: virginity;biological view;social environment;gender;etnographic illustration
Abstrakt: Tato práce se zabývá panenstvím. Jeho konceptualizací a kořeny jeho chápání.První kapitola se zabývá rozdíly mezi ženou a mužem. Tyto rozdíly, ať již jsou biologické či sociální jsou nutné k pochopení tématu panenství. Druhá kapitola představuje panenství jako stav, který je vnímaný buďto skrze biologické či sociální pohledy. V třetí kapitole si fenomén panenství představujeme na etnografických případech, na kterých je nejlépe vidět rozmanitost chápání tohoto fenoménu. V poslední kapitole jsou představeny jiné výzkumy ohledně panenství a vlastní výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about virginity, conceptualization of virginity and roots of approach of virginity. In the first chapter I write about background the virginity. Background that is a needed to understand before grasping the concept virginity laid on biological differences between women and men. Differences between women and men isn't only biological differences. Other distinctions are based on social environment. Social environment is meant culture and social context. When we relate biological and social view, we can research human sexuality as whole. Second chapter is about concept of virginity. Point of view on virginity can be dual. The first view is a biological. The second view is a social. On the concept of virginity we can use both points of views. Problems with concept of virginity is that every culture define virginity otherwise. In the third chapter I write about ethnographic illustrations of the concepts of virginity. Last chapter is about research of virginity. My research was realized with girls, who were virgins. From informal interviews with them result that virginity is concept based on socialization of actor but with unspecific distinction of biological approaches of virginity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_PLECHACKOVA_BARBORA.pdfPlný text práce464,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora_Plechackova.pdfPosudek vedoucího práce144,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Barbora_Plechackova.pdfPosudek oponenta práce144,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Barbora_Plechackova.pdfPrůběh obhajoby práce144,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2978

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.