Název: Kulturní konstrukce češství, stereotyp Čechů a Němců v díle Karla Klostermanna
Další názvy: Cultural construction of Czech identity, stereotype of Czechs and Germans in work of Karel Klostermann
Autoři: Honka, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Strohsová, Klára
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2979
Klíčová slova: Karel Klostermann;Šumava;stereotyp;češství;šumavský život
Klíčová slova v dalším jazyce: Karel Klostermann;Šumava;stereotype;czech identity;life on Šumava
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na hledání stereotypů Čechů a Němců v díle Karla Klostermanna. V práci je zmíněn život Karla Klostermanna a jeho vztah k Šumavě. Dále je zde vymezena Šumava samotná. Je zde v různých pojetích vysvětlen termín stereotyp. Hlavní část práce tvoří analýza Klostermannova díla. Při hledání národnostních stereotypů jsem se zaměřil na aspekty každodenního šumavského života, které autor často ve svých dílech zmiňuje.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on stereotypes of Czech and Germans in work of Karel Klostermann. In thesis is mention life of Karel Klostermann a his relationship to Šumava. Šumava is allocated as mountains. In thesis is conception of stereotypes consecrate in different concepts. General part of bachelor thesis is analysis of Klostermann works. I focused on aspects of everyday life, which writer frequently mentios. It helps me to find national stereotypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace;Jakub Honka.pdfPlný text práce881,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Jakub_Honka.pdfPosudek vedoucího práce138,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).BP_Jakub_Honka.pdfPosudek oponenta práce138,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).BP_Jakub_Honka.pdfPrůběh obhajoby práce138,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.