Title: Sběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační zařízení pro Němce na Havlíčkobrodsku
Other Titles: Internment camp Bedřichov in the years 1945-1947 or Detention camp for Germans in the Havlíčkův Brod region
Authors: Karel, Jan
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1, s. 28-66.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29932
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Havlíčkobrodsko;odsun;Němci;sběrné zařízení;českoněmecké vztahy
Keywords in different language: Havlíčkův Brod Region;expulsion;Germans;internment camp;Czech-German relations
Abstract: Tato studie pojednává o sběrném středisku v Bedřichově v tehdejším politickém okresu Havlíčkův Brod. Toto zařízení vzniklo v roce 1945 a svoji činnost ukončilo roku 1947. Sloužilo výhradně pro internaci osob německé národnosti, na které se vztahovalo poválečné vysídlení. Studie se především zabývá činností tohoto střediska, jeho vnitřní správou a životem uvnitř.
Abstract in different language: The present study deals with the internment camp in Bedřichov in former political district Havlíčkův Brod. This facility arose in the year 1945 and ended its activity in the year 1947. It served solely for the detention of the persons of German nationality affected by the post-war expulsion. The study deals, in particular, with the activity of this camp, its internal management and life inside.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel.pdfPlný text317,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.