Název: Sňatková tabu v naraci a náboženském právu – ideál versus žitá realita
Další názvy: Marriage taboo in narration and religious law – ideal versus reality
Autoři: Fritzová, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29934
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: sňatková praxe;sňatková tabu;řeckokatolická komunita;Bajt Sáhúr;nupturient
Klíčová slova v dalším jazyce: marriage practice;marriage taboo;Greek-Christian community;Beit Sahour;nupturient
Abstrakt: Předkládaný článek je případovou studií, která se věnuje otázce sňatkové praxe v jedné neevropské společnosti (řeckokatolické komunitě v Bajt Sáhúr – Palestinská autonomie). Článek vychází z terénního výzkumu a odborné literatury. Kromě otázky, co je danou společností vnímané jako ideální sňatek a naopak zakázaný sňatek, analyzuje článek některé konkrétní případy sňatků členek zkoumané komunity.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay describes a concrete marriage practice Greek-Christian Community in a town of Beit Sahour. This article is primarily based on a field research (between 2009 and 2012 in the West Bank), which is the main source of data. Apart from the question of what is perceived as an ideal marriage and a forbidden marriage, the article analyzes some specific cases of marriages of members of this community.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fritzova.pdfPlný text295,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.