Title: Sňatková tabu v naraci a náboženském právu – ideál versus žitá realita
Other Titles: Marriage taboo in narration and religious law – ideal versus reality
Authors: Fritzová, Marie
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1, s. 104-138.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29934
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: sňatková praxe;sňatková tabu;řeckokatolická komunita;Bajt Sáhúr;nupturient
Keywords in different language: marriage practice;marriage taboo;Greek-Christian community;Beit Sahour;nupturient
Abstract: Předkládaný článek je případovou studií, která se věnuje otázce sňatkové praxe v jedné neevropské společnosti (řeckokatolické komunitě v Bajt Sáhúr – Palestinská autonomie). Článek vychází z terénního výzkumu a odborné literatury. Kromě otázky, co je danou společností vnímané jako ideální sňatek a naopak zakázaný sňatek, analyzuje článek některé konkrétní případy sňatků členek zkoumané komunity.
Abstract in different language: This essay describes a concrete marriage practice Greek-Christian Community in a town of Beit Sahour. This article is primarily based on a field research (between 2009 and 2012 in the West Bank), which is the main source of data. Apart from the question of what is perceived as an ideal marriage and a forbidden marriage, the article analyzes some specific cases of marriages of members of this community.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fritzova.pdfPlný text295,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.