Název: Využití senzorů v dopravní a manipulační technice
Další názvy: Using sensors in transport vehicles and handling machinery
Autoři: Štěno, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Horák, Jaromír
Oponent: Barták, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2996
Klíčová slova: senzory;autonomní manipulátory;řídící systém;automaticky řízené vozidlo;navigace
Klíčová slova v dalším jazyce: sensors;autonomous handling machinery;guidance system;automatic guided vehicles;navigation
Abstrakt: Bakalářská práce shrnuje druhy systémů pro automaticky řízená vozidla a manipulační techniku, dále se zabývá přehledem senzorů pro navigování. V konstrukční části byl proveden návrh jednoho z autonomních manipulátorů, konkrétně byl vypracován konstrukční návrh a navigační systém plošinového vozíku na přepravu přepravek. Vybraný navigační systém byl uveden do provozu na modelovém vozíku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis summarizes guidance systems for autonomous vehicles and handling machinery. Summary of sensors used for guidance is in the next part of the thesis. In the design part an automatic guided vehicle was designed, namely the autonomous cart for transporting industrial boxes. The chosen guidance system was put into operation on a model cart.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Steno.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Steno.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Steno.pdfPosudek oponenta práce857,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steno.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.