Katedra ošetřovatelství a porodní asistence / Department of Nursing and Midwifery

Kolekce


Recent Submissions

Frei, Jiří , Archalousová, Alexandra
Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství

Roskovcová, Kateřina , Nováková, Jaroslava
Zdravotní gramotnost studentů ZČU v oblasti kardiovaskulárních onemocnění

Branková, Anna , Horová, Jana
Etické aspekty dárcovství orgánů v perioperační péči

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Aspects of Prevention of Urinary Tract Infections Associated with Urinary Bladder Catheterisation and Their Implementation in Nursing Practice

n the case of the prevention of catheter-associated urinary tract infections (CAUTI) related to healthcare provision, high-quality and comprehensively provided nursing care is essential. Implementation of preventive strategies is based on recommended procedures, and the introduction of whole sets of&#...

Janoušková, Kristina
Importance of Midwifery Care in the Prevention of Postpartum Depression

Introduction: The article focuses on the importance of midwife care for women in the puerperium period for the prevention of postpartum depression. This care is mostly preventive; therefore, education occupies an important place. Using appropriate education and preventive strategies, many complic...