Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Martincs
dc.contributor.authorVejvoda, Martincs
dc.contributor.refereeRoubal, Jancs
dc.date.accepted2012-08-21cs
dc.date.accessioned2013-11-05T12:01:08Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:01:08Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-29cs
dc.identifier48460cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3007
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje rešerši používaných mechanismů a konstrukční návrh univerzálního mechanismu aplikovaného na konkrétní osobní automobil provedený ve třech variantách. Dále pak vyhodnocení jednotlivých variant a na vybraném typu pevnostní kontrolu vybraných dílů.cs
dc.format40cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectautomobilcs
dc.subjectdveřecs
dc.subjectmechanismuscs
dc.subjecttlačná plynová vzpěracs
dc.titleKonstrukce univerzálního mechanismu pro otevírání dveří osobního automobilucs
dc.title.alternativeDesign of universal opening door mechanism for personal caren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis contains overview of used mechanisms and design of universal mechanism applied on personal car in three variants. Then there is evaluation of these variants and strength control of selected parts.en
dc.subject.translatedcaren
dc.subject.translateddoorsen
dc.subject.translatedmechanismen
dc.subject.translatedpusher gas struten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martin Vejvoda.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vejvoda.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vejvoda.pdfPosudek oponenta práce781,11 kBAdobe PDFView/Open
Vejvoda.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.