Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVotápek, Petr
dc.contributor.authorJirásko, Jakub
dc.contributor.refereeRaab, Zdeněk
dc.date.accepted2012-08-21
dc.date.accessioned2013-11-05T12:01:14Z-
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:01:14Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier48491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3011
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh nastavování formy ve vulkanizačním lisu. Cílem této práce je optimalizovat tento mechanizmus, zmenšit potřebný zástavbový prostor a dále také zredukovat jeho nevýhody. Práce se také zabývá přizpůsobením zástavbového prostoru tomuto mechanizmu. Bakalářská práce postupuje od koncepčních návrhů přes analytické a MKP výpočty, výpočty v programu MITCalc, až po detailní konstrukci a výkresovou dokumentaci.cs
dc.format52 s. (33 914 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvulkanizační liscs
dc.subjectformacs
dc.subjectmechanismuscs
dc.subjectCADcs
dc.subjectMKPcs
dc.titleMechanismus pro nastavování formy vulkanizačního lisucs
dc.title.alternativeThe mechanism for an adjustment of a mold of the curing pressen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the mechanism for an adjustment of a mold of the curing press. The aim of the bachelor thesis is to improve this mechanism and remove its defects and disadvantages. Bachelor thesis progresses from the conceptual design alternatives over analytical calculations, FEM calculations, MITCalc calculations to create a detailed design in the CAD system ProEngineer. The annex of the bachelor thesis consists of technical drawings and MITcalc calculations.en
dc.subject.translatedcuring pressen
dc.subject.translatedmolden
dc.subject.translatedmechanismen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedCADen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jirasko_2012.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jirasko.pdfPosudek oponenta práce861,75 kBAdobe PDFView/Open
Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.