Title: Designová studie tramvajového vozu
Other Titles: Design study of tram vehicle
Authors: Mařík, Jan
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3014
Keywords: tramvaj;interiér;exteriér;design;3D model;Catia V5R19
Keywords in different language: tram;interior;exterior;design;3D model;Catia V5R19
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na designový návrh tramvajového vozu. V práci jsou zohledněny základní technické a ergonomické požadavky kladené na tento druh vozidel, které mají vliv na finální podobu vozu. Cílem práce je moderní tramvajový vůz pro urbanistické prostředí.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the design layout model of the tram vehicle. The thesis reflected the basic technical and ergonomic requirements for this type of vehicles, which have the influence on the final form of the vehicle. The aim result of this work is a modern tram vehicle for the urban environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-TRAM-MARIK-Jan-Portal.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Marik.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Marik.pdfPosudek oponenta práce794,86 kBAdobe PDFView/Open
Marik.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.