Název: Designová studie tramvajového vozu
Další názvy: Design study of tram vehicle
Autoři: Mařík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Krónerová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3014
Klíčová slova: tramvaj;interiér;exteriér;design;3D model;Catia V5R19
Klíčová slova v dalším jazyce: tram;interior;exterior;design;3D model;Catia V5R19
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na designový návrh tramvajového vozu. V práci jsou zohledněny základní technické a ergonomické požadavky kladené na tento druh vozidel, které mají vliv na finální podobu vozu. Cílem práce je moderní tramvajový vůz pro urbanistické prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the design layout model of the tram vehicle. The thesis reflected the basic technical and ergonomic requirements for this type of vehicles, which have the influence on the final form of the vehicle. The aim result of this work is a modern tram vehicle for the urban environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-TRAM-MARIK-Jan-Portal.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Marik.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Marik.pdfPosudek oponenta práce794,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marik.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.