Název: Zločin udavačství a MLS Litoměřice 1945 – 1948
Další názvy: The Crime of Denunciation and Extraordinary People’s Court Litoměřice 1945–1948
Autoři: Hrubešová, Zuzana
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 2.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/MEMO-2017_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/30179
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: retribuce;kolaborace;udavačství;konfidenti;mimořádné lidové soudy;Litoměřice
Klíčová slova v dalším jazyce: retribution;collaboration;denunciation;informers;extraordinary people’s courts;Litoměřice
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou zločinu udavačství v českých zemích v období nacistické okupace a trestáním tohoto zločinu po skončení druhé světové války. konkrétně zkoumá případy projednávané u Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích mezi léty 1945-1948. Udavačství patřilo mezi nejzávažnější zločiny kolaborace a jeden z nejčastěji projednávaných přečinů. Text práce představuje výsledky bádání na základě analýzy soudních složek a podává statistické vyhodnocení trestání udavačských činů před MLS Litoměřice a informace o osobách zde souzených podle § 11 tzv. velkého retribučního dekretu. Výzkum zohledňuje sociální, národnostní a genderovou skupinu obžalovaných.
Abstrakt v dalším jazyce: The study focuses on the crime of denunciation in the Czech lands during the Nazi occupation and punishment of this crime after the Second World War. It focuses on cases examined by the Extraordinary People's court in Litoměřice between the years 1945-1948. Denunciation was on of the most serious crimes of collaboration and it was frequently discussed by Extraordinary People's Courts in the Czech lands. The text of the study presents the results of research based on an analysis of judicial files and provides statistical data of the punishment of crime of denunciation before this court. The research focuses on the social, ethnic, gender structure of the defendants.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrubesova_1.pdfPlný text1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.