Název: Zvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikami
Další názvy: Improvement of user comfort during the work with extra-functional properties
Autoři: Kuneš, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Kamil
Oponent: Holý, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3072
Klíčová slova: EFP;mimofunkční charakteristiky;komponentová aplikace;Spring MVC
Klíčová slova v dalším jazyce: EFP;extra-functional properties;component application;Spring MVC
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikami. Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivé rozhraní pro nástroj, který porovnává mimofunkční charakteristiky vlastností poskytovaných komponentami. Aplikace webového portálu, jež je částí prezentovaného řešení, integruje zmíněné rozhraní a umožňuje snadnou rozšiřitelnost pro budoucí využití v rámci projektu EFP. Výsledky prezentovaného řešení byly demonstrovány a ověřeny. Tato práce také zmiňuje principy komponentově orientovaného návrhu aplikací a téma mimofunkčních charakteristik.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis deals with the possibilities of improvement of user comfort during the work with extra-functional properties. The purpose of this work is to design and implement user-friendly interface for comparator tool used for comparing features of components by their extra-functional properties. As part of the presented solution is also web portal application which integrates said interface and allows for easy extensibility for future use in extra-functional properties project. Results of presented solution are demostrated and verified. This work also mentions the principles of component-based application design and subject of extra-functional properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce805,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0083Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce354,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0083Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce344,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0083Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce194,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.