Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Kamil
dc.contributor.authorKuneš, Daniel
dc.contributor.refereeHolý, Lukáš
dc.date.accepted2012-09-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:10Z-
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:10Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-17
dc.identifier47598
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3072
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikami. Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivé rozhraní pro nástroj, který porovnává mimofunkční charakteristiky vlastností poskytovaných komponentami. Aplikace webového portálu, jež je částí prezentovaného řešení, integruje zmíněné rozhraní a umožňuje snadnou rozšiřitelnost pro budoucí využití v rámci projektu EFP. Výsledky prezentovaného řešení byly demonstrovány a ověřeny. Tato práce také zmiňuje principy komponentově orientovaného návrhu aplikací a téma mimofunkčních charakteristik.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEFPcs
dc.subjectmimofunkční charakteristikycs
dc.subjectkomponentová aplikacecs
dc.subjectSpring MVCcs
dc.titleZvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikamics
dc.title.alternativeImprovement of user comfort during the work with extra-functional propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with the possibilities of improvement of user comfort during the work with extra-functional properties. The purpose of this work is to design and implement user-friendly interface for comparator tool used for comparing features of components by their extra-functional properties. As part of the presented solution is also web portal application which integrates said interface and allows for easy extensibility for future use in extra-functional properties project. Results of presented solution are demostrated and verified. This work also mentions the principles of component-based application design and subject of extra-functional properties.en
dc.subject.translatedEFPen
dc.subject.translatedextra-functional propertiesen
dc.subject.translatedcomponent applicationen
dc.subject.translatedSpring MVCen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce805,79 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce354,01 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce344,28 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce194,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.