Title: Zvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikami
Other Titles: Improvement of user comfort during the work with extra-functional properties
Authors: Kuneš, Daniel
Advisor: Ježek, Kamil
Referee: Holý, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3072
Keywords: EFP;mimofunkční charakteristiky;komponentová aplikace;Spring MVC
Keywords in different language: EFP;extra-functional properties;component application;Spring MVC
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zvýšení uživatelského komfortu při práci s mimofunkčními charakteristikami. Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelsky přívětivé rozhraní pro nástroj, který porovnává mimofunkční charakteristiky vlastností poskytovaných komponentami. Aplikace webového portálu, jež je částí prezentovaného řešení, integruje zmíněné rozhraní a umožňuje snadnou rozšiřitelnost pro budoucí využití v rámci projektu EFP. Výsledky prezentovaného řešení byly demonstrovány a ověřeny. Tato práce také zmiňuje principy komponentově orientovaného návrhu aplikací a téma mimofunkčních charakteristik.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the possibilities of improvement of user comfort during the work with extra-functional properties. The purpose of this work is to design and implement user-friendly interface for comparator tool used for comparing features of components by their extra-functional properties. As part of the presented solution is also web portal application which integrates said interface and allows for easy extensibility for future use in extra-functional properties project. Results of presented solution are demostrated and verified. This work also mentions the principles of component-based application design and subject of extra-functional properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce805,79 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce354,01 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce344,28 kBAdobe PDFView/Open
A10N0083Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce194,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.