Název: Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012 - 2015
Další názvy: Suggestions for tourism marketing activities of Žatec for 2012-2015
Autoři: Pohlová, Katrin
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3091
Klíčová slova: Žatec;turistické informační centrum;cestovní ruch;památky;marketingový mix;marketingové aktivity
Klíčová slova v dalším jazyce: Žatec;tourist information center;tourism;marketing mix;marketing activities;sights
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá marketingovými aktivitami města Žatce. Město Žatec disponuje obrovským potenciálem, který není naplno využit. Proto je tedy hlavním cílem práce, vytvoření návrhů marketingových aktivit, které by mohly pozitivně ovlivnit cestovní ruch v Žatci s výhledem do roku 2015. Aby byl naplněn cíl práce, byla zpracována Situační analýza následovaná marketingovým mixem, soustředěným na pohled 7P a kvůli komplexnosti marketingového mixu jej doplňuje pohled 4C. Výstup této bakalářské práce bude předložen zástupcům města Žatce jako podklad pro nové možnosti cestovního ruchu v lokalitě.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on marketing activities of Žatec city. Žatec city disposes with significant potential, which is not used in full measure. Therefore, the main goal of this work is to create disposals for marketing activities, which could positively influence tourism in Zatec during the period until 2015. To reach the goal I prepared the situational analysis followed with marketing mix concentrated on 7P view and amended with 4P view due to complexity of marketing mix. The result of my bachelor work will be provided to Žatec Town hall representatives for purposes of the new possibilities how to increase tourism in this locality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pohlova - PDF.pdfPlný text práce495,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohlova v.pdfPosudek vedoucího práce698,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohlova o.pdfPosudek oponenta práce582,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohlova o.PDFPrůběh obhajoby práce103,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.