Název: Podnikatelská strategie vybraného poskytovatele služeb cestovního ruchu, návrhy zlepšujících opatření
Další názvy: Business strategy of selected tourism service provider, suggestions of improving measures
Autoři: Kleknerová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3101
Klíčová slova: cestovní ruch;podnikatelská strategie;zámek Červený hrádek;swot analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;business strategy;castle Červený hrádek;swot analysis
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na podnikatelskou strategii vybraného poskytovatele služeb cestovního ruchu, konkrétně zámku Červený hrádek nacházejícího se v Ústeckém kraji. Zámek nabízí ubytovací, stravovací, konferenční služby. Pomocí rozšířeného marketingového mixu byla charakterizována úroveň a četnost služeb. V rámci bakalářské práce byly provedeny dva průzkumy spokojenosti, a to spokojenosti se službami zámeckého hotelu a spokojenosti s prohlídkovým okruhem zámku. Byly okomentovány základní statistické údaje cestovního ruchu. Současná situace byla zjištěna na základě SWOT analýzy a analýzy konkurence. Důležitou částí práce jsou návrhy zlepšujících opatření, které jsou stanoveny na základě průzkumu spokojenosti a SWOT analýzy. Tato opatření mají zlepšit úroveň poskytovaných služeb a zvýšit návštěvnost zámku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on business strategy of a selected tourism services provider, specifically the Červený hrádek castle located in the Ústecký kraj region. The castle offers accommodation, catering, conference services. By using an extended marketing mix the level and frequency of services were described. Within the thesis, two surveys focused on satisfaction of customers were made, the first one on satisfaction with services of the castle hotel and the second one on satisfaction with the castle´s sightseeing circle walk. Basic statistics on tourism were commented. The current situation was evaluated based on a SWOT and a competitor analysis. A very important part of the thesis describes proposals of improving measures based on the surveys and the SWOT analysis. These measures are intended to improve service levels and to help attract new customers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP tisk.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleknerova v.PDFPosudek vedoucího práce207,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleknerova o.PDFPosudek oponenta práce217,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PDF(1).Kleknerova o.PDFPrůběh obhajoby práce80,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.