Název: Evaluace webových stránek vybraných ubytovacích zařízení
Další názvy: Web site evaluation of selected accommodation facilities
Autoři: Zýková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3113
Klíčová slova: internet;internetový marketing;ubytovací zařízení;webová prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;internet marketing;accommodation facilities;website
Abstrakt: V prostředí internetu je obrovská konkurence, a záleží tedy na jednotlivých provozovatelích stránek, jak s touto skutečností budou pracovat. Tato práce je zaměřena na srovnání a zhodnocení internetových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Podstatou této práce je zhodnocení webové prezentace ubytovacích zařízení a také zjištění, zda i menší ubytovací zařízení jsou schopna vytvořit takové stránky, které mohou konkurovat větším a mnohem známějším zařízením. Součástí provedeného hodnocení jsou i testovací scénáře, které byly stanoveny s ohledem na základní informace, které zájemce o ubytování na webové prezentaci očekává. Tyto scénáře byly předloženy respondentům, kteří simulovali potenciální zájemce o ubytování a slovně tyto aspekty na jednotlivých stránkách zhodnotili. Na základě těchto hodnocení jsou stanovena i doporučení, která by pomohla vylepšit webové prezentace jednotlivých ubytovacích zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: There is a huge competition in the Internet and it depends on the individual website administrator how to use this fact to work. This thesis is focused on the comparison and evaluation of website of selected accommodation facilities. The main goal of this thesis is to evaluate the website of accommodation facilities and also to determine if smaller accommodation facilities are able to create a website which can compete with larger and better known facilities. The part of this evaluation is also "test scenarios" that have been determined in view of the fact that the basic information which potential costumers expect on the website. These scenarios were presented to respondents, who simulated the potential customers of this accommodation and verbally commented these aspects of each website. Recommendations to help with proving websites of individual accommodation facilities are based on this evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
eva_zykova_evaluace webovych stranek vybranych ubytovacich zarizeni.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova v.pdfPosudek vedoucího práce660,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova o.pdfPosudek oponenta práce632,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zykova o.PDFPrůběh obhajoby práce116,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.