Název: Marketingový plán vybrané společnosti
Další názvy: Marketing plan of selected company
Autoři: Baránková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3117
Klíčová slova: marketing;marketingový plán;Dachdecker;situační analýza;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing plan;Dachdecker;situational analysis;marketing mix
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu společnosti Dachdecker spol. s.r.o. Práce je rozdělena do několika částí. První část obsahuje obecnou definici marketingu a teoretický postup marketingového plánování. Dále je stručně představena společnost Dachdecker. Následující část je věnována situační analýze spolu se SWOT analýzou. Důležitou součástí je také zhodnocení současného využívání jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Hlavním výstupem této práce jsou akční programy, akční plán a rozpočet.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is aimed at drawing up a marketing plan of Dachdecker company. The work is divided into several parts. The first section provides a general definiton of marketing and theoretical marketing planning process. Dachdecker company is briefly introduced. The following section is dedicated to situational analysis with SWOT analysis. The imnportant part is to assess the current use of individual instruments of the marketing mix. The main outcome of this work are special programs, action plan and budget.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ludmila Barankova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barankova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barankova - O.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barankova.pdfPrůběh obhajoby práce188,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.