Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v obci Slabce
Další názvy: Analysis of Needs and Wishes of the Public in the Community Slabce
Autoři: Hlaváčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3124
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazník;SWOT analýza;územní samospráva;hospodaření obcí
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionnaire;SWOT analysis;local government;management of municipalities
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu potřeb a přání obyvatel v obci Slabce. Pro analýzu spokojenosti byl využit marketingový výzkum dotazníkem, skupinová diskuze a SWOT analýza. Navrhnutá řešení zohledňují výsledky výzkumu a jejich cílem je uspokojit potřeby obyvatel a připravit takové financování akcí, které bude pro rozpočet obce únosné. Práce se tedy zabývá problematikou financování občanské vybavenosti a veřejných statků.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the bachelor´s thesis is to analyze the wishes and needs in the community Slabce. For the analysis of satisfaction were used marketing research questionnaire, focus group and SWOT analysis. The suggested solutions should take account the results of the analysis. The point of suggested solutions is to satisfy people´s needs and prepare the funding which should be acceptable for the municipality budget. The bachelor´s thesis is focused on the financing of civic amenities and public goods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza Hlavackova,2012.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavackova -V.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavackova - O.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavackova.pdfPrůběh obhajoby práce238,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.