Název: Analýza chování spotřebitele při nákupu privátních značek obchodních řetězců
Další názvy: Analysis of consumer behaviour when buying private labels of retail chains
Autoři: Merglová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3142
Klíčová slova: privátní značky;chování spotřebitelů;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: private labels;consumers behavior;marketing research
Abstrakt: Práce se zabývá chováním spotřebitele při nákupu privátních značek vybraných obchodních řetězců. V teoretické části je uveden rozbor původu těchto specifických značek, jejich charakteristiky a srovnání se obchodními značkami a dále je v ní načrtnut možný budoucí vývoj. V praktické časti jsou stanovené předpoklady o chování spotřebitele při nákupu privátních značek aplikovány na vybraný vzorek spotřebitelů v Plzni. Součástí bakalářské práce jsou všechny výsledky šetření shrnuté v tabulkách tvořených v programu MS Excel.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the behavior of consumers when purchasing private labels of selected retail chains. The theoretical analysis is given of the origin of these specific brands, their characteristics and comparison with brands and there is sketched possible future development. The assumptions about customer behaviour when purchasing private labels were established in the practical part and were applied to a selected sample of consumers in Pilsen. All survey results summarized in the tablets generated in MS Excel are part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Michaela Merglova - Analyza chovani spotrebitele pri nakupu privatnich znacek obchodnich retezcu, 2012.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merlgova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merglova -O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merglova.pdfPrůběh obhajoby práce189,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.