Title: Analýza chování spotřebitele při nákupu privátních značek obchodních řetězců
Other Titles: Analysis of consumer behaviour when buying private labels of retail chains
Authors: Merglová, Michaela
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3142
Keywords: privátní značky;chování spotřebitelů;marketingový výzkum
Keywords in different language: private labels;consumers behavior;marketing research
Abstract: Práce se zabývá chováním spotřebitele při nákupu privátních značek vybraných obchodních řetězců. V teoretické části je uveden rozbor původu těchto specifických značek, jejich charakteristiky a srovnání se obchodními značkami a dále je v ní načrtnut možný budoucí vývoj. V praktické časti jsou stanovené předpoklady o chování spotřebitele při nákupu privátních značek aplikovány na vybraný vzorek spotřebitelů v Plzni. Součástí bakalářské práce jsou všechny výsledky šetření shrnuté v tabulkách tvořených v programu MS Excel.
Abstract in different language: The paper deals with the behavior of consumers when purchasing private labels of selected retail chains. The theoretical analysis is given of the origin of these specific brands, their characteristics and comparison with brands and there is sketched possible future development. The assumptions about customer behaviour when purchasing private labels were established in the practical part and were applied to a selected sample of consumers in Pilsen. All survey results summarized in the tablets generated in MS Excel are part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Merglova - Analyza chovani spotrebitele pri nakupu privatnich znacek obchodnich retezcu, 2012.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Merlgova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Merglova -O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Merglova.pdfPrůběh obhajoby práce189,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.