Title: Fenomén neupřímnosti v Sartrově filosofii
Other Titles: The phenomenon of bad faith in Sartre's philosophy
Authors: Trojan, Radim
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Větrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31458
Keywords: sartre;bytí a nicota;existencialismus;fenomenologie;neupřímnost
Keywords in different language: sartre;being and nothingness;existentialism;phenomenology;bad faith
Abstract: Cílem této bakalářské práce je odhalit kořeny Sartrova existencialismu pomocí interpretace první kapitoly jeho hlavního filozofického díla nazývaného Bytí a nicota. Taktéž by tato práce měla prezentovat způsob nahlížení na Sartrovo myšlení, které se odvozuje od fenomenologie a pokračuje jako existencialismus, pomocí interpretace některých z nejdůležitějších pojmů jeho filozofie se speciálním důrazem na fenomén neupřímnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to uncover the roots of Sartre's existentialism through interpretation of the first chapter of his main philosophical work called Being and Nothingness. This thesis should also present a way of looking at Sartre's thinking, which derives itself from phenomenology and continues as what we call existentialism, by interpretation of some of the most important concepts of his philosophy with the special accent on the phenomenon of bad faith.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sartruv krok k existencialismu - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
trojan_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce586,76 kBAdobe PDFView/Open
trojan_vetrovcova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Trojan_o.pdfPrůběh obhajoby práce247,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.